Từ tháng 7 tới, hàng nghìn khách hàng được giảm tiền điện

14:14 | 04/06/2021 Print
Theo nghị quyết của Chính phủ đồng ý phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3, hàng nghìn khách hàng được giảm tiền điện từ tháng 7/2021.

gia dien

Giảm tiền điện không tạo ra áp lực tăng giá điện trong thời gian tới. Ảnh: TL

Sau khi được Chính phủ xem xét thông qua tại Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 2/6/2021, hiện Bộ Công thương đang phối hợp các đơn vị liên quan để ban hành văn bản hướng dẫn EVN, các tổng công ty điện lực và các sở công thương các tỉnh, thành phố để thực hiện ngay việc hỗ trợ việc giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 trong 7 tháng, kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6/2021 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12/2021 cho các đối tượng.

Bộ Công thương ước tính tổng số tiền hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện của đợt này khoảng 1.200 đến 1.300 tỷ đồng.

Cụ thể: Giảm giá điện cho các cơ sở lưu trú du lịch theo quy định tại Luật Du lịch, từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất, quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19 không thu phí.

Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

Danh sách các cơ sở phục vụ phòng chống dịch Covid-19 không thu phí được giảm tiền điện do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBDN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cung cấp cho các đơn vị điện lực.

Sau thời gian hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện nêu trên các đơn vị bán lẻ điện tiếp tục áp dụng giá bán điện, theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT của Bộ Công thương hoặc tại quy định khác thay thế./.

Tố Uyên

Tố Uyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam