Gia hạn thời gian nộp hồ sơ đề xuất Gói mua sắm Thuê phần mềm lưu ký giám sát

08:46 | 20/05/2021 Print
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) gia hạn nộp hồ sơ đề xuất (HSĐX) Gói mua sắm Thuê phần mềm lưu ký giám sát đến 9 giờ ngày 28/5/2021.

VietinBank đã thông báo tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói mua sắm Thuê phần mềm lưu ký giám sát trong thời gian từ 9 giờ ngày 11/5/2021 đến 9 giờ ngày 18/5/2021. Tuy nhiên tính đến thời điểm đóng thầu vẫn chưa có nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất (HSĐX). Do vậy, VietinBank tiếp tục gia hạn nộp HSĐX Gói mua sắm Thuê phần mềm lưu ký giám sát đến 9 giờ ngày 28/5/2021.

VietinBank kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm đối với việc cung cấp Gói mua sắm nêu trên tham dự.

Thông tin về gói mua sắm:

- Tên gói: “Thuê phần mềm lưu ký giám sát”.

- Địa điểm: Trung tâm Công nghệ Thông tin VietinBank; số 187 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

- Thời gian nhận hồ sơ yêu cầu: Từ 9 giờ ngày 11/5/2021 đến 9 giờ ngày 28/5/2021 tại Tổ mua sắm hàng hóa dịch vụ thường xuyên Công nghệ Thông tin và Thẻ từ nguồn chi phí; Địa chỉ: Trung tâm Công nghệ Thông tin VietinBank, Phòng Trung tâm Dữ liệu, tầng 1, 187 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

- Thời gian mở HSĐX: 9 giờ 30 phút ngày 28/5/2021 tại VietinBank, tòa nhà Mipec, tầng 9, Phòng Chuyên gia 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Nhà thầu có HSĐX hợp lệ, đạt tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và có giá chào thầu thấp nhất sẽ được mời đến thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

Trân trọng thông báo!

VietinBank

VietinBank

© Thời báo Tài chính Việt Nam