Thu hồi dòng thực phẩm chức năng EVASLIM

12:11 | 05/01/2015 Print
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa công bố thông tin về việc thu hồi hiệu lực chứng nhận sản phẩm Thực phẩm chức năng EVASLIM do vi phạm quy định.

Cục An toàn thực phẩm vừa ban hành quyết định số 839/QĐ-ATTP về việc thu hồi Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm số 1550/2012/YT-CNTC ký ngày 17/9/2012 cấp cho sản phẩm Thực phẩm chức năng EVASLIM của Công ty Cổ phần PAWSUN (Đà Nẵng).

Lý do thu hồi là do công ty này đã dừng nhập khẩu và phân phối sản phẩm nêu trên từ năm 2013 và có nguyện vọng xin nộp lại Giấy chứng nhận tiêu chuẩn cho sản phẩm này.

Trước đó, vào cuối tháng 12, Cục An toàn thực phẩm cũng đã có thông báo về việc thu hồi hiệu lực sản phẩm Thực phẩm chức năng BROCERE, đồng thời đình chỉ hoàn toàn việc sản xuất, lưu hành sản phẩm thực phẩm chức năng này./.

Tố Uyên

Tố Uyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam