Muối tồn khoảng 236.363 tấn

15:35 | 28/10/2014 Print
10 tháng năm 2014, lượng muối tồn trong diêm dân và một số doanh nghiệp sản xuất khoảng 236.363 tấn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, diện tích sản xuất muối cả nước ước đạt 14.814 ha, tăng 625 ha so với cùng kỳ 2013. Trong đó, diện tích muối thủ công đạt 11.175 ha; diện tích muối công nghiệp đạt 3.639 ha.

Sản lượng muối đạt khoảng 1.132.700 tấn, tăng 16% so với cùng kỳ 2013, trong đó: Muối sản xuất thủ công đạt 792.879 tấn,tăng 10,1%; muối sản xuất công nghiệp đạt 339.821 tấn, tăng 32,7% so với cùng kỳ 2013.

Lượng muối tồn trong diêm dân và một số doanh nghiệp sản xuất khoảng 236.363 tấn,trong đó: Miền Bắc tồn 24.644 tấn; Miền Trung tồn 128.391 tấn; Đồng bằng sông Cửu Long tồn 83.328 tấn.

Hiện nay, giá muối ổn định và giữ ở mức hợp lý, cụ thể: Miền Bắc từ 1.400 - 2.500 đ/kg; Nam Trung Bộ: muối thủ công từ 600 – 1.200 đ/kg, muối công nghiệp từ 900 – 1.100 đ/kg; Đồng bằng sông Cửu Long từ 1.000 – 1.700 đ/kg.

Diệu Hoa

Diệu Hoa

© Thời báo Tài chính Việt Nam