Infographic: 7 tháng năm 2021, đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam tăng 2,3 lần

09:45 | 30/07/2021 Print
7 tháng năm 2021, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 570,1 triệu USD, tăng gần 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế đến ngày 20/7/2021, Việt Nam đã có 1.423 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư hơn 21,8 tỷ USD.

7 tháng năm 2021, đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam tăng 2,3 lần
7 tháng năm 2021, đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam tăng 2,3 lần

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam