Infographic: 7 tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 373,36 tỷ USD

16:51 | 29/07/2021 Print
7 tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước ở mức cao, đạt 373,36 tỷ USD, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2020.

7 tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 373,36 tỷ USD
7 tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 373,36 tỷ USD

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam