Digiworld đạt 4.218 tỷ đồng doanh thu quý II

13:53 | 21/07/2021 Print
Công ty cổ phần Thế giới số (Digiworld, mã DGW, sàn HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2021 với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt là 4.218 và 116 tỷ đồng.

Theo đó, doanh thu tăng 63%, lợi nhuận sau thuế tăng 140% so với cùng kỳ quý II/2020. Như vậy, sau khi kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, Digiworld đạt 9.225 tỷ đồng doanh thu, tăng 88% và 233 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 139% so với cùng kỳ năm 2020.

So với kế hoạch kinh doanh đã đề ra cho năm 2021 (15.200 tỷ đồng doanh thu và 300 tỷ đồng lợi nhuận), Digiworld đã đạt được 61% kế hoạch năm về doanh thu và 74% kế hoạch năm về lợi nhuận.

Phân theo từng ngành hàng, ngành hàng điện thoại di động là ngành hàng có đóng góp lớn nhất vào doanh thu của Digiworld với tăng trưởng 87% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 2.146 tỷ đồng doanh thu.

Trong khi đó, ngành hàng máy tính xách tay và máy tính bảng là lĩnh vực có sự thuận lợi nhờ sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 làm cho nhu cầu máy tính bảng, máy tính xách tay tăng cao. Mảng kinh doanh này ghi nhận được mức tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 1.330 tỷ đồng doanh thu trong quý II.

Với các ngành hàng còn lại, ngành hàng thiết bị văn phòng đạt doanh thu 633 tỷ đồng, tăng 122% so với cùng kỳ năm trước; ngành hàng tiêu dùng đạt 79 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm trước./.

Chí Tín

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam