Infographic: 6 mặt hàng xuất khẩu trên 8 tỷ USD trong 6 tháng năm 2021

10:15 | 04/07/2021 Print
Trong 6 tháng năm 2021, có 6 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 8 tỷ USD, chiếm 63,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.

6 mặt hàng xuất khẩu trên 8 tỷ USD

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam