Bình Dương: Thêm 2.534 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

10:49 | 07/06/2021 Print
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bình Dương đã thu hút được 2.534 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới với tổng số vốn là 16.641,4 tỷ đồng, tăng 21,4% so kế hoạch và 31,4% so với cùng kỳ.

anh moi

Khu công nghiệp Vsip1, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Gia Cư

Theo tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, trong 5 tháng đầu năm đã có 503 doanh nghiệp điều chỉnh vốn, với tổng số 24.318,8 tỷ đồng, tăng lần lượt 26,1% và 2,8 lần so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 69 doanh nghiệp, tăng 1,5% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh là 573 doanh nghiệp.

Đặc biệt, từ đầu năm đến ngày 15/5/2021, tỉnh Bình Dương đã thu hút 1.252,3 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài về tỉnh, trong đó có 27 dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư mới với tổng số vốn đăng ký là 289 triệu USD. Đồng thời còn có và 13 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng là 776,4 triệu USD, 51 dự án góp vốn, mua cổ phần với tổng vốn 186,9 triệu USD.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Bình Dương, trong điều kiện 5 tháng đầu năm phải trải qua 2 đợt dịch Covid – 19 bùng phát nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương vẫn ổn định, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kép theo chỉ đạo của Chính phủ.

Số doanh nghiệp đăng ký, số doanh nghiệp trở lại hoạt động và đặc biệt tỷ lệ thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Bình Dương tăng khá cao cho thấy dấu hiệu phục hồi khả quan của nền kinh tế, đặc biệt là khối các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh có bước phục hồi và tăng trưởng mạnh./.

Gia Cư

Gia Cư

© Thời báo Tài chính Việt Nam