Tổng cục Hải quan hướng dẫn khai xuất xứ hàng hóa nhập khẩu

14:10 | 25/05/2021 Print
Tổng cục Hải quan có văn bản chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố về việc khai xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu, nhằm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.

MC

Cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái kiểm tra chứng nhận xuất xứ hàng hóa của doanh nghiệp. Ảnh: Thu Trang

Tổng cục Hải quan cho biết, trong thời gian qua cơ quan hải quan nhận được một số vướng mắc của doanh nghiệp, hải quan địa phương liên quan đến việc khai xuất xứ trên tờ khai nhập khẩu tại chỗ và tái nhập hàng hóa trả lại.

Do đó, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Cụ thể, về việc khai xuất xứ hàng hóa nhập khẩu tại chỗ, trường hợp khi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ, người khai hải quan khai xuất xứ trên tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ theo cấu trúc “#&KXĐ” thì khi làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ, tại chỉ tiêu “Mã nước xuất xứ” trên tờ khai hải quan nhập khẩu tại chỗ khai là “ZZ”.

Về việc khai xuất xứ đối với hàng hóa tái nhập, trường hợp trên tờ khai xuất khẩu ban đầu khai xuất xứ “#&KXĐ” khi làm thủ tục tái nhập, nếu xác định hàng hóa đảm bảo nguyên trạng, không trải qua bất kỳ công đoạn nào khác ngoài việc dỡ hàng và bốc lại hàng hoặc những công đoạn cần thiết để giữ hàng hóa trong điều kiện tốt, tại chỉ tiêu “Mã nước xuất xứ” trên tờ khai hải quan nhập khẩu khai là “ZZ”./.

Ngọc Linh

Ngọc Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam