Infographic: Năm 2021, miền Bắc được mùa vải

16:13 | 20/05/2021 Print
Năm 2021, tổng sản lượng vải thu hoạch của miền Bắc ước đạt khoảng 340 nghìn tấn, tăng khoảng 30 nghìn tấn so với năm 2020.

vải thiều
vải thiều 2

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam