Infographic: Mỹ chuyển hướng tìm kiếm sản phẩm nội thất của Việt Nam

16:33 | 19/05/2021 Print
Theo thống kê năm 2020, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất của Việt Nam sang Mỹ đạt 7,4 tỷ USD, tăng 31% so với một năm trước đó, vượt qua mức xuất khẩu mặt hàng này vào Mỹ của Trung Quốc (7,33 tỷ USD).

nội thất2

Theo Vietnam+

Theo Vietnam+

© Thời báo Tài chính Việt Nam