Giá xăng, dầu tăng mạnh từ 15 giờ chiều ngày 12/5

14:53 | 12/05/2021 Print
Theo điều chỉnh từ Liên Bộ Công thương - Tài chính, từ 15 giờ chiều nay, 12/5, giá xăng E5RON92 tăng 438 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 370 đồng/lít, dầu diesel 0.05S tăng 446 đồng/lít...

gia xang dau

Giá xăng E5RON92 tăng 438 đồng/lít từ 15 giờ chiều ngày 12/5. Ảnh: T.Uyên

Trong các kỳ điều hành gần đây, nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, Liên Bộ Công thương – Tài chính đã thực hiện chi sử dụng liên tục Quỹ Bình ổn giá (BOG) ở mức khá cao. Kỳ điều hành lần này, nếu không tiếp tục chi Quỹ BOG, giá các loại xăng dầu sẽ tăng so với giá hiện hành khoảng 756 đồng/lít/kg đến 2.337 đồng/lít/kg.

Do đó, Liên Bộ quyết định tiếp tục không trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu; chi sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu ở mức: mặt hàng xăng E5RON92 là 1.900 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 1.050 đồng/lít, dầu diesel ở mức 400 đồng/lít, dầu hỏa chi ở mức 400 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 18.426 đồng/lít (tăng 438 đồng/lít, nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ BOG 1.900 đồng/lít thì giá sẽ tăng 2.338 đồng/lít và giá bán là 20.326 đồng/lít); xăng RON95-III không cao hơn 19.531 đồng/lít (tăng 370 đồng/lít, nếu không chi Quỹ BOG 1.050 đồng/lít thì giá sẽ tăng 1.420 đồng/lít và giá bán là 20.581 đồng/lít).

Tương tự, giá bán dầu diesel 0.05S: không cao hơn 14.774 đồng/lít (tăng 446 đồng/lít, nếu không chi Quỹ BOG 400 đồng/lít thì giá sẽ tăng 846 đồng/lít và giá bán là 15.174 đồng/lít); dầu hỏa: không cao hơn 13.825 đồng/lít (tăng 566 đồng/lít, nếu không chi Quỹ BOG 400 đồng/lít thì giá sẽ tăng 966 đồng/lít và giá bán là 14.225 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.279 đồng/kg (tăng 256 đồng/kg, nếu không chi Quỹ BOG 500 đồng/kg thì giá sẽ tăng 756 đồng/kg và giá bán là 14.779 đồng/kg)./.

Tố Uyên

Tố Uyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam