4 tháng, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 17,15 tỷ USD

17:43 | 05/05/2021 Print
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa cho biết, 4 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 17,15 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng cao.

thanh long

80% sản phẩm thanh long Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh: Khánh Linh

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản ước đạt 32,07 tỷ USD, trong đó xuất khẩu (XK) đạt khoảng 17,15 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái; nhập khẩu (NK) ước khoảng 14,93 tỷ USD, tăng 48,7%; xuất siêu khoảng 2,2 tỷ USD, giảm 41,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, tháng 4, kim ngạch XK ước đạt 4,45 tỷ USD, tăng 29,1% so với tháng 4/2020, giảm 13,3% so với tháng 03/2021; trong đó, giá trị XK nhóm nông sản chính ước đạt 1,53 tỷ USD, lâm sản chính ước đạt 1,29 tỷ USD, thủy sản đạt 650 triệu USD và chăn nuôi đạt 36 triệu USD...

Tính chung 4 tháng, kim ngạch XK nông lâm thủy sản ước đạt 17,15 tỷ USD, tăng 24,2% so với 4 tháng/2020. Trong đó, XK nhóm nông sản chính ước đạt 5,9 tỷ USD, tăng 9,0%; lâm sản chính đạt 5,33 tỷ USD, tăng 50,9%; thủy sản ước đạt 2,39 tỷ USD, tăng 6,1%; chăn nuôi ước đạt 125 triệu USD, tăng 37,4%.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng cho biết, nhiều sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng gồm cao su, nhóm hàng rau quả, sắn và sản phẩm từ sắn, sản phẩm chăn nuôi, cá tra, sản phẩm gỗ...

Cùng với chiều tăng của kim ngạch XK, 4 tháng đầu năm, kim ngạch NK các mặt hàng nông lâm thủy sản ước khoảng 14,93 tỷ USD, tăng 48,7% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị NK các mặt hàng nông sản chính ước đạt 5,01 tỷ USD, tăng 121,9%; nhóm sản phẩm chăn nuôi khoảng 1,38 tỷ USD, tăng 36,9%; nhóm hàng thủy sản ước khoảng 679 triệu USD, tăng 22,1%; nhóm lâm sản chính khoảng 997,4 triệu USD, tăng 33,7%; nhóm đầu vào sản xuất khoảng 2,31 tỷ USD, tăng 40,1%.

Khánh Linh

Khánh Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam