Infographic: Vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam tăng gần 8 lần

12:23 | 29/04/2021 Print
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 4 tháng đầu năm nay, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 545,9 triệu USD, tăng 7,9 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

vốn đầu tư

Vietnam+

Vietnam+

© Thời báo Tài chính Việt Nam