TVSI: Đại hội cổ đông thông qua phương án tăng vốn lên trên 2.000 tỷ đồng

17:06 | 27/04/2021 Print
Ngày 27/4, Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021. TVSI đặt kế hoạch doanh thu năm 2021 trên 1.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hơn 290 tỷ đồng; đồng thời, thống nhất phương án tăng vốn điều lệ lên trên 2.000 tỷ đồng.

Tại đại hội, các cổ đông của TVSI đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2020, với tổng doanh thu đạt 1.481,6 tỷ đồng và 292,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành lần lượt 315,6% và 176,3% kế hoạch năm.

Đóng góp chính cho kết quả này là sự bứt phá và tăng trưởng mạnh của các mảng môi giới chứng khoán; đầu tư kinh doanh nguồn vốn; tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu. Cụ thể, mảng môi giới ghi nhận doanh thu 189 tỷ đồng, tăng trưởng 55,2% so với năm 2019; dịch vụ đầu tư kinh doanh nguồn vốn đạt 718,5 tỷ đồng, tăng 379% so với cùng kỳ; dịch vụ tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu tăng gấp 4,1 lần năm 2019, đạt 168,6 tỷ đồng.

Như vậy, TVSI có mức tăng trưởng doanh thu trung bình trong 5 năm đạt 60% và mức tăng trưởng lợi nhuận trung bình 5 năm 2016 - 2020 là 69%.

TVSI

Năm 2021 với nhiều thách thức từ những ảnh hưởng sâu rộng của đại dịch Covid-19, nhưng với tinh thần “Đổi mới từ chính mình”, đại hội cổ đông TVSI thống nhất phương án tăng vốn điều lệ lên trên 2.000 tỷ đồng, nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn cho các hoạt động kinh doanh trong năm và giai đoạn tới. Về kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế, TVSI lần lượt đặt chỉ tiêu là 1.042,7 tỷ đồng và 293,1 tỷ đồng trong năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông TVSI cũng đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: thông qua các báo cáo của hội đồng quản trị và ban điều hành; thông qua phương án phân phối lợi nhuận,…

Được biết, trong quý I/2021, doanh thu của TVSI đạt 280 tỷ đồng doanh thu, gấp 3,8 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó, các mảng kinh doanh cốt lõi đều ghi nhận mức tăng trưởng tốt: Doanh thu dịch vụ môi giới đạt 150,3 tỷ đồng; dịch vụ tài chính đạt 101,2 tỷ đồng; lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 280,3 tỷ đồng. Nhờ đó, trong quý I/2021, TVSI ghi nhận mức lợi nhuận 93,4 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ quý I/2020./.

Duy Thái

Duy Thái

© Thời báo Tài chính Việt Nam