Infographics: Thương mại hàng hải tăng mạnh trong những thập kỷ qua

11:43 | 28/03/2021 Print
Theo số liệu do Hội nghị LHQ về Thương mại và Phát triển công bố, toàn cầu hóa đã thúc đẩy thương mại hàng hải tăng mạnh trong vài thập kỷ qua. Tổng khối lượng hàng xuất khẩu vận chuyển bằng đường biển tăng từ 4 tỷ tấn năm 1990 lên 11 tỷ tấn năm 2019.

hàng hải2

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam