Hơn 2.100 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 57 qua tỉnh Bến Tre

19:00 | 21/03/2021 Print
Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 57 đoạn Mỏ Cày đến Khâu Băng, tỉnh Bến Tre có tổng mức đầu tư hơn 2.120 tỷ đồng, được huy động từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

quốc lộ

Ảnh: TL.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ (QL) 57 đoạn Mỏ Cày đến Khâu Băng, tỉnh Bến Tre.

Cụ thể, dự án đi qua địa phận huyện Mỏ Cày Nam và huyện Thạnh Phú. Với chiều dài tuyến nghiên cứu khoảng 55 km. Điểm đầu huyện Mỏ Cày Nam tại Km48+955 - vị trí QL57 giao với tuyến tránh thị trấn Mỏ Cày, QL60. Điểm cuối tại Km104+340,70 - Đồn biên phòng Khâu Băng. Bên cạnh đó, dự án cũng bổ sung 2 cầu của dự án QL57 đoạn từ bến phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày gồm cầu Cầu Mương (Km6+529) và Kinh Ngang (Km47+176).

Cải tạo, nâng cấp QL57 đoạn Mỏ Cày đến Khâu Băng, tỉnh Bến Tre đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng 2 làn xe theo quy hoạch tổng thể được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 356/2013, thảm tăng cường mặt đường.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.120 tỷ đồng được huy động từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác. Trong đó chi phí xây dựng hơn 1.000 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 500 tỷ đồng, chi phí dự phòng hơn 500 tỷ đồng, phần còn lại là các chi phí quản lý dự án và chi phí khác.

Sau khi được các cơ quan có thẩm quyền thông qua chủ trương đầu tư, dự án sẽ được triển khai thực hiện đầu tư từ năm 2021 đến năm 2024.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, việc cải tạo, nâng cấp QL57 đoạn Mỏ Cày đến Khâu Băng, tỉnh Bến Tre giúp nâng cao năng lực thông hành và nhu cầu vận tải của khu vực, phù hợp với Quyết định số 356/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển GTVT đường bộ Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030./.

Văn Nam-Trí Dũng

Văn Nam-Trí Dũng

© Thời báo Tài chính Việt Nam