Infographics: 2 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,4%

07:49 | 03/03/2021 Print
2 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7,4%, trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2020.

chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,4%
chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,4%

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam