Hoạt động thương mại, vận tải và du lịch giảm doanh thu do dịch covid

13:29 | 28/02/2021 Print
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 ước tính đạt 439,7 nghìn tỷ đồng, giảm 5,4% so với tháng trước và tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước.

Dịch Covid-19 khiến hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ tháng 2/2021 giảm so với tháng trước. Ảnh: Q.H

So với tháng trước, tháng 2/2021 doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 354,5 nghìn tỷ đồng, giảm 3,5%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 41,5 nghìn tỷ đồng, giảm 11,5%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 915 tỷ đồng, giảm 40,8%; doanh thu dịch vụ khác đạt 42,7 nghìn tỷ đồng, giảm 12,6%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 904,5 nghìn tỷ đồng, tăng 5,49% so với cùng kỳ năm trước.

Lý giải về mức giảm trong tháng, Tổng cục Thống kê cho biết, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày và dịch Covid-19 diễn ra tại một số địa phương trong tháng 2/2021 làm cho hoạt động thương mại, dịch vụ trong tháng giảm so với tháng trước.

Về doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước tính đạt 88,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 9,8% tổng mức và giảm 4,3% so với cùng kỳ năm trước do nhiều địa phương trong cả nước đã hủy các lễ hội truyền thống đầu năm.

Doanh thu du lịch lữ hành 2 tháng đầu năm ước tính đạt 2,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,3% tổng mức và giảm 62,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu của Hải Phòng giảm 18,6%; Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 41,5%; Hà Nội giảm 47,7%; Đà Nẵng giảm 67,7%; TP. Hồ Chí Minh giảm 69,2%; Thừa Thiên - Huế giảm 73,3%; Hải Dương giảm 89,4%.

Doanh thu dịch vụ khác 2 tháng đầu năm ước tính đạt 91,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng mức và tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó doanh thu của Hải Phòng tăng 14,6%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 8,6%; Thanh Hóa tăng 6,5%; TP. Hồ Chí Minh giảm 0,5%; Hà Nội giảm 1,5%; Đà Nẵng giảm 3,3%; Bắc Ninh giảm 4,6%./.

Quang Huy

Quang Huy

© Thời báo Tài chính Việt Nam