Infographics: Đầu tư vào xe điện vượt năng lượng tái tạo trong 5 năm tới

08:35 | 25/02/2021 Print
Theo dữ liệu của Bloomberg, các khoản đầu tư vào xe điện sẽ vượt các khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo trong 5 năm tới trên toàn cầu.

Đầu tư vào xe điện vượt năng lượng tái tạo trong 5 năm tới
Đầu tư vào xe điện vượt năng lượng tái tạo trong 5 năm tới

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam