Infographics: Khu công nghiệp và khu kinh tế Hải Phòng tiếp tục tăng trưởng

14:58 | 18/01/2021 Print
Hiện tại, Hải Phòng có 12 khu công nghiệp (trong đó 8 khu công nghiệp nằm trong khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải) đã triển khai hoạt động đầu tư, xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng.

kkt2

Theo Vietnamplus.vn

Theo Vietnamplus.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam