Infographic: Tăng trưởng GDP đạt 5,9%/năm

17:19 | 14/01/2021 Print
10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được duy trì ở mức khá cao. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện. Năng suất lao động được nâng lên rõ rệt. Kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn. Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp.

phát triển kinh tế
phát triển kinh tế

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam