Bộ Công thương đề xuất kiểm soát chặt khí N2O

18:57 | 12/01/2021 Print
Bộ Công thương vừa đề xuất tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng N2O trong mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội; xử phạt nghiêm, đủ sức răn đe đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.

n20

Một số doanh nghiệp vì lợi nhuận đã có hành vi vi phạm như kinh doanh không giấy phép, trà trộn khí N2O với các mặt hàng khác...Ảnh: TL

Theo số liệu thống kê của Bộ Công thương, nhu cầu kinh doanh, sử dụng khí N2O là rất lớn, là nguyên liệu không thể thiếu cho nhiều ngành sản xuất công nghiệp như sản xuất pin mặt trời, ngành điện tử, sản xuất thực phẩm, sử dụng trong y tế…

Tuy nhiên, do đặc tính nguy hiểm và dễ bị lạm dụng cho các mục đích vui chơi, giải trí bất hợp pháp, Bộ Công thương đã đề xuất Chính phủ đưa N2O vào Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP.

Cũng theo Bộ Công thương, một số doanh nghiệp vì lợi nhuận đã có hành vi vi phạm như kinh doanh không giấy phép, khai báo không đúng mặt hàng nhập khẩu, trà trộn khí N2O với các mặt hàng khác.

Trên thực tế, thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã phát hiện một số doanh nghiệp nhập khẩu vượt quá khối lượng cho phép; trà trộn hoặc khai báo không đúng mặt hàng nhạp khẩu. Vì vậy phía cơ quan Hải quan kiến nghị nghiên cứu, bổ sung cơ sở pháp lý để cơ quan hải quan yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu xuất trình Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế trước khi thông quan.

Vì vậy, từ thực tế trên, mới đây, Bộ Công thương đề xuất Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng N2O trong mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội; xử phạt nghiêm, đủ sức răn đe đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.

Nước ta cần tham khảo quy định pháp luật của một số quốc gia để nghiên cứu đưa N2O vào danh mục chất hướng thần; giao Bộ Công an nghiên cứu, sửa đổi quy định pháp luật liên quan để cấm sử dụng N2O vào mục đích vui chơi, giải trí bất hợp pháp.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan nâng cấp hệ thống một cửa quốc gia để kịp thời phản hồi thông tin thực nhập trước mắt là N2O, sau đó là các hóa chất khác đến Bộ Công thương để thực hiện rà soát các doanh nghiệp nhập khẩu N2O không có giấy phép hoặc quá khối lượng cho phép.

Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định về hoạt động sản xuất, kinh doanh theo Giấy phép, cơ quan hải quan cần phân vào luồng Vàng, luồng Đỏ theo quy định về xuất nhập khẩu./.

Tố Uyên

Tố Uyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam