Hỗ trợ hơn 12 triệu USD vận hành nồi hơi công nghiệp

19:23 | 17/11/2015 Print
Trên 12 triệu USD là mức kinh phí thực hiện dự án “Thúc đẩy việc sử dụng và vận hành nồi hơi công nghiệp hiệu quả năng lượng tại Việt Nam” giai đoạn 2015-2019. Đây là dự án do Bộ Công thương phối hợp với Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hiệp quốc (UNIDO) thực hiện.

noi hoi cong nghiep

Lễ ký kết Văn kiện Dự án. Ảnh: VGP

Dự án gồm 3 hợp phần chính là: Khung chính sách và quy định hỗ trợ hệ thống tiêu chuẩn hóa nồi hơi công nghiệp; nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực đối với các cơ quan Nhà nước, người sử dụng, nhà cung cấp/sản xuất nồi hơi và các bên có liên quan khác; hỗ trợ tài chính và triển khai thực hiện việc sử dụng và sản xuất nồi hơi hiệu quả năng lượng tại Việt Nam.

Mục tiêu tổng quát của dự án là nhằm giảm mức năng lượng tiêu thụ và giảm lượng phát thải khí nhà kính thông qua việc thúc đẩy sử dụng và vận hành nồi hơi hiệu quả năng lượng trong công nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam do giảm chi phí năng lượng tiêu thụ và giảm ô nhiễm, tác động về môi trường.

Đối tượng chính được hưởng lợi từ dự án là nhà sản xuất và chế tạo nồi hơi, các doanh nghiệp công nghiệp trong các ngành như giấy và bột giấy, dệt, chế biến thực phẩm, hóa chất, chế biến cao su Việt Nam.

Tại Lễ ký kết, ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết, dự án là một trong những nỗ lực của Bộ Công thương với sự hỗ trợ kỹ thuật của UNIDO nhằm hoàn thiện các quy định và hướng dẫn về hệ thống tiêu chuẩn hóa nồi hơi công nghiệp cũng như xây dựng nguồn nhân lực kỹ thuật, tài chính thúc đẩy việc sản xuất/chế tạo và sử dụng rộng khắp nồi hơi hiệu quả năng lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam./.

Theo chinhphu.vn

Theo chinhphu.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam