Siết chặt kinh doanh nước đóng chai

21:41 | 08/01/2015 Print
Việc sản xuất và kinh doanh nước uống đóng chai đang gia tăng theo nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Tuy nhiên, việc kiểm soát chất lượng, an toàn sản phẩm còn chưa chặt chẽ và triệt để, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và gây bức xúc trong dư luận.

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục ATTP (Bộ Y tế), nguyên nhân chính của thực trạng trên là do cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai chấp hành các quy định ATTP chưa nghiêm túc, có cả cơ sở hoạt động tự phát không đủ điều kiện ATTP để sản xuất, sản phẩm chưa được cấp giấy xác nhận công bố phù hợp tiêu chuẩn an toàn thực phẩm...

Chính vì vậy, để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng, Cục ATTP vừa đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra giám sát đối với thực phẩm nước uống đóng chai trên địa bàn.

Theo đó, Sở Y tế các tỉnh, thành phố cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cho đối tượng sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai thực hiện đầy đủ các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai, điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm…

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết không để cơ sở không đạt yêu cầu, điều kiện ATTP hoạt động sản xuất, kinh doanh. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngoài ra, Sở Y tế các địa phương cần lập danh sách các cơ sở hoạt động sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn, xây dựng kế hoạch, chủ động giám sát, lấy mẫu để xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn theo quy định nhằm phát hiện sớm tình trạng ô nhiễm sản phẩm; cung cấp thông tin và cảnh báo kịp thời cho cộng đồng./.

Theo Chinhphu.vn

Theo Chinhphu.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam