Tăng nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan lên 46.305 tấn

14:50 | 23/12/2014 Print
Đây là quy định trong thông tư số 49/2014/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015.

Theo đó, trong năm 2015, lượng thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan sẽ tăng lên thành 46.305 tấn (hạn ngạch năm 2014 là 44.100 tấn).

Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương, quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại, về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Hạn ngạch này được phân giao cho thương nhân có giấy phép sản xuất thuốc lá điếu và có nhu cầu sử dụng cho sản xuất thuốc lá điếu một tỷ lệ nhất định thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu do Bộ Công Thương xác nhận.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 đến hết ngày 31/12/2015./.

Khánh Huyền

Khánh Huyền

© Thời báo Tài chính Việt Nam