Đường sắt Việt Nam đạt doanh thu hơn 6.700 tỷ đồng

16:26 | 18/10/2014 Print
Doanh thu này Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đạt được tính từ đầu năm đến nay, bằng hơn 104% so với cùng kỳ năm 2013. Nổi bật nhất là doanh thu vận tải đạt 3.728,4 tỷ đồng, bằng 100,85% kế hoạch và 109,6% so với cùng kỳ.

Duong sat Viet Nam

Đường sắt Việt Nam đạt doanh thu hơn 6.700 tỷ đồng. Ảnh: ST

Bên cạnh đó, vấn đề an toàn giao thông đường sắt cũng có chuyển biến nhất định thể hiện qua số vụ tai nạn và số người chết đều giảm so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, số vụ tai nạn giảm 4,3%, số người chết giảm 8,8%. Riêng số người bị thương tăng 3,8% so với cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng hoàn thành công tác cổ phần hóa 2 Công ty In đường sắt và In đường sắt Sài Gòn. Ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn để tổ chức bán thoái vốn tại 13 công ty theo chấp thuận của Bộ GTVT.

Bên cạnh đó, Tổng công ty tiếp tục báo cáo Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ cho thoái vốn (giai đoạn 2) tại 14 công ty cổ phần khác có vốn góp của Tổng công ty; tiến hành phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án và báo cáo Bộ GTVT phương án cổ phần hóa 2 công ty vận tải và 20 công ty quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt; hoàn thành việc sắp xếp các Ban tham mưu của Tổng công ty, ban hành chức năng, nhiệm vụ của các Ban và các quy chế quản lý nội bộ phù hợp; chuẩn bị sẵn phương án sản xuất, kinh doanh, tổ chức, sử dụng lao động, tài sản của 2 Công ty vận tải để chuyển đổi sang mô hình Công ty TNHH MTV khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Từ nay đến hết năm 2014, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung triển khai công tác tái cơ cấu, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp theo Đề án tái cơ cấu của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015; hoàn thiện Điều chỉnh Chiến lược phát triển Giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050..../.

Trí Dũng

Trí Dũng

© Thời báo Tài chính Việt Nam