SCIC tiếp tục bán vốn thành công tại 31 DN

06:48 | 24/07/2014 Print
Báo cáo của SCIC cho biết, 6 tháng đầu năm 2014, SCIC đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và đạt mức tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2013, trong đó tổng doanh thu đạt 3.355 tỷ đồng, tăng 36,8% so với cùng kỳ năm 2013 và đạt 57,4% so với kế hoạch.

scic ban von

Giá trị phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp SCIC nhận bàn giao đạt hơn 71.000 tỷ đồng, gấp 6,8 lần so với giá trị sổ sách.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) cũng cho biết, Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 2.817 tỷ đồng, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2013 và đạt 55,1% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.625 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2013 và đạt 54,8% so với kế hoạch.

Công tác bán vốn đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm trước. 6 tháng đầu năm 2014, Tổng công ty đã thực hiện bán vốn thành công tại 31 doanh nghiệp, trong đó bán hết 26 doanh nghiệp và bán bớt vốn tại 5 doanh nghiệp, giá trị thu về 863 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch bán vốn và tăng gần 47% so với cùng kỳ năm trước, chênh lệch bán vốn đạt 394 tỷ đồng.

SCIC cũng cho rằng, số lượng doanh nghiệp bán vốn chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch do tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường chứng khoán, môi trường đầu tư còn chưa hết khó khăn.

Về hoạt động đầu tư, căn cứ Nghị Quyết số 15/NQ-CP ngày 06/3/2014 của Chính phủ, SCIC đã chủ động liên hệ với các Tập đoàn, Tổng công ty 91 đề nghị phối hợp cung cấp thông tin. Trên cơ sở thông tin được cung cấp của 12 DN, Tổng công ty đã làm việc, triển khai nghiên cứu cơ hội tham gia vào danh mục của một số đơn vị như: Vinalines, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam,... và đang tiếp tục làm việc với các Tập đoàn, tổng công ty còn lại. Tổng công ty sẽ triển khai mua lại các khoản đầu tư khi có cơ hội hiệu quả (theo tiến độ thoái vốn của các tập đoàn, tổng công ty).

Tính đến 30/6/2014, danh mục doanh nghiệp của Tổng công ty bao gồm 335 doanh nghiệp với giá trị vốn nhà nước trên 15.000 tỷ đồng, tổng số vốn điều lệ trên 65.000 tỷ đồng; trong đó có 14 doanh nghiệp nhóm A chiếm tỷ trọng 69% giá trị vốn nhà nước, 76 doanh nghiệp nhóm B chiếm tỷ trọng 19% giá trị vốn nhà nước và 245 doanh nghiệp nhóm C chiếm tỷ trọng 12% giá trị vốn nhà nước.

Giá trị phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhận bàn giao (tính tại thời điểm 20/12/2013 theo Nghị định 151/2013/NĐ-CP) đạt hơn 71.000 tỷ đồng, gấp 6,8 lần so với giá trị sổ sách./.

M.A

M.A

© Thời báo Tài chính Việt Nam