Điều chỉnh các khu công nghiệp của tỉnh Điện Biên

14:33 | 11/04/2014 Print
Khu công nghiệp Đông Nam tỉnh Điện Biên, diện tích 60 ha sẽ bị đưa ra khỏi danh mục các KCN dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Khu công nghiệp Tây Bắc được bổ sung vào danh mục này.

Tại Công văn số 438/TTg-KTN, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý điều chỉnh các khu công nghiệp của tỉnh Điện Biên tại Danh mục các KCN dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Theo đó, đưa ra khỏi danh mục KCN Đông Nam, diện tích 60 ha và bổ sung vào danh mục KCN Tây Bắc, diện tích 55 ha.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Điện Biên hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN có trong Quy hoạch theo phương án phân kỳ đầu tư hợp lý, phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thành lập KCN theo đúng quy định hiện hành.

TN

TN

© Thời báo Tài chính Việt Nam