Quảng Ninh: Năm 2013 có gần 1.000 doanh nghiệp thành lập mới

10:03 | 09/12/2013 Print
Theo số liệu thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh, năm 2013 trên địa bàn tỉnh có 915 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giải quyết việc làm cho khoảng trên 10.000 lao động.

Tổng vốn đăng ký đạt 5.500 tỷ đồng, tăng 3,7% về số doanh nghiệp và tăng 15% về vốn điều lệ đăng ký so với cùng kỳ (năm 2012 có 822 doanh nghiệp và vốn đăng ký 4.775 tỷ đồng).

Nhóm ngành nghề được đăng ký nhiều nhất hiện nay là các ngành dịch vụ, trong đó dịch vụ lưu trú và ăn uống chiếm 40%, bán buôn, bán lẻ chiếm 23% so với toàn bộ các ngành đăng ký; tiếp đến là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và vận tải, kho bãi và hoạt động dịch vụ hỗ trợ chiếm tương ứng là 12% và 9%.

Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh bất động sản, xây dựng, giáo dục đào tạo và sản xuất là những lĩnh vực hiện doanh nghiệp không đăng ký hoạt động nhiều.

Các doanh nghiệp gia nhập thị trường đăng ký giải quyết việc làm cho khoảng trên 10.000 lao động./.

Theo chinhphu.vn

Theo chinhphu.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam