Nếu không biết cách nắm bắt, cơ hội sẽ trở thành thách thức

09:33 | 07/12/2013 Print
Đó là thông điệp của ông Võ Trí Thành - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Trung ương (CIEM) tại Hội thảo “Kinh tế 2014 - CEO và những bài học trong tiến trình phát triển doanh nghiệp”, tổ chức chiều ngày 6/12/2013, tại Hà Nội.

Theo ông Thành, việc Việt Nam có thể phải thay đổi về pháp lý, về môi trường kinh doanh... khi tham gia những hiệp định tự do thương mại, đều theo một hướng tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Theo ông Thành, những điểm nổi bật nhất của kinh tế Việt Nam 2013 là sự nỗ lực, kiên trì ổn định kinh tế vĩ mô nhằm mục đích phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, bài học của doanh nghiệp rút ra trong năm 2013 đó là sự bươn chải để trưởng thành.

“Bươn chải vì khó khăn còn rất nhiều, phải sống và làm việc đồng thời với việc chuẩn bị những nền tảng tốt cho những cơ hội mới để trưởng thành” - ông Thành lý giải.

Về những vấn đề căn bản nhất mà doanh nghiệp cần quan tâm trong năm 2014, ông Thành cho biết, ảnh hưởng lớn nhất đến môi trường kinh doanh của doanh nghiệp vẫn là chính sách vĩ mô của Chính phủ (chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa…) và những hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam sẽ ký kết vì gắn với những hiệp định này là rất nhiều những thay đổi lớn về pháp lý, về môi trường kinh doanh.

Tuy nhiên, “Tất cả đều theo một hướng là tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp” - ông Thành nói.

Do đó, vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp, cộng đồng kinh tế trong bối cảnh hiện nay là vấn đề “kết nối”. Theo ông Thành, việc các hiệp hội doanh nghiệp, cộng đồng kinh tế nên làm là kết nối thông tin, kết nối pháp lý, kết nối công nghệ, kết nối kỹ thuật, kết nối thị trường và kết nối các bạn hàng giữa các quốc gia, các khu vực với nhau.

Việc tham gia vào những hiệp định như: AFTA, TPP… sẽ góp phần thay đổi rất lớn đến môi trường kinh doanh, điều kiện kinh doanh của Việt Nam.

“Các thị trường cũng sẽ thay đổi cách tiếp cận, cách ứng xử, cách chơi, cách xử lý” - ông Thành khẳng định.

Trong khi cơ hội cũng như thách thức trong một thế giới rất ràng buộc với nhau là đan xen, thì cách thức lớn nhất để Việt Nam dành được cơ hội là phải thay đổi khi có thách thức. “Nếu không biết cách nắm bắt thì cơ hội sẽ trở thành thách thức” - ông Thành cảnh báo./.

Hà Anh

Hà Anh

© Thời báo Tài chính Việt Nam