SCIC sẽ thoái vốn Nhà nước tại 376 doanh nghiệp

18:02 | 04/12/2013 Print
Theo Đề án “Tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước giai đoạn đến năm 2015”, quy mô vốn điều lệ của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đến năm 2015 là 50 nghìn tỷ đồng.

scic

Việc tái cơ cấu SCIC nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp. Ảnh: ĐT

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 2344/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước giai đoạn đến năm 2015”.

Mục đích của việc tái cơ cấu nhằm đưa SCIC thực sự trở thành một công cụ, kênh truyền vốn nhà nước; thúc đẩy quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để tập trung vào những khâu, công đoạn then chốt của các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, độc quyền tự nhiên, cung cấp hàng hóa dịch vụ công thiết yếu và một số ngành công nghiệp nền tảng, công nghệ cao có sức lan tỏa lớn; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp.

Theo Đề án, ngành, nghề kinh doanh chính của SCIC là đầu tư và quản lý vốn đầu tư theo nhiệm vụ được Chính phủ giao. Tiếp nhận và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vôn nhà nước tại các doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ. Quản lý sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hoá, bán phần vốn nhà nước đâu tư tại doanh nghiệp đã tiếp nhận theo quy định hiện hành.

Từ nay đến năm 2015, SCIC tiếp tục duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư SCIC; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác và Chế biến đá An Giang và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Kinh doanh khoáng sản Vinaconex.

4 doanh nghiệp Tổng công ty nắm giữ, đầu tư dài hạn gồm: CTCP Tổng công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam; CTCP viễn thông FPT; CTCP Dược Hậu Giang; CTCP sữa Việt Nam.

Ngoài ra, Tổng công ty có cổ phần, vốn góp chi phối theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại 24 doanh nghiệp.

Thực hiện cổ phần hóa mà SCIC nắm giữ cổ phần chi phối tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại, du lịch và dịch vụ tổng hợp Điện Biên; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khoáng sản Lai Châu. Đồng thời thoái vốn nhà nước tại 376 doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng yêu cầu SCIC xây dựng Chiến lược phát triển giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến nam 2020; Kế hoạch đầu tư đến năm 2015 và phương án tăng vốn điều lệ trình cấp có thẩm quyền thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 12/2013.

Trung Ninh

Trung Ninh

© Thời báo Tài chính Việt Nam