Techcombank đạt 9.283 tỷ đồng lợi nhuận 6 tháng đầu năm

17:28 | 20/07/2021 Print
Theo báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý II/2021 đạt 4.807 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 9.283 tỷ đồng.

techcombank

Số dư cho vay khách hàng của Techcombank tại ngày 30/6/2021 là 310.618 tỷ đồng. Ảnh: T.L.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý II tăng trưởng 66,4% và lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm tăng trưởng 72%.

Thu nhập lãi thuần của ngân hàng này đạt 6.585 tỷ đồng trong quý II/2021, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 12.708 tỷ đồng.

Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.457 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 2.782 tỷ đồng; lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối là hơn 100 tỷ đồng quý II, 6 tháng đạt 166 tỷ đồng; lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 555 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng là 1.166 tỷ đồng…

Kết quả lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Techcombank đạt 4.807 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 9.283 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2020, ngân hàng này đạt lợi nhuận sau thuế quý II/2020 là 2.889 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 là 5.395 tỷ đồng.

Về quy mô vốn, vốn điều lệ của Techcombank tại ngày 30/6/2021 là 35.049 tỷ đồng, tổng vốn chủ sở hữu là 83.901 tỷ đồng, tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu là 504.304 tỷ đồng.

Trong quý 6 tháng đầu năm 2021, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Techcombank đạt mức dương 4.251 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 425 tỷ đồng. Tổng lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ghi nhận dương 3.826 tỷ đồng./.

Chí Tín

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam