22 thủ tục hành chính bảo hiểm được tiếp nhận, trả kết quả qua bưu điện

13:17 | 14/06/2021 Print
22/25 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích (bưu điện), mang lại sự thuận tiện, tiết kiệm chi phí, thời gian cho các cá nhân, tổ chức thực hiện giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội.

mot cua

Người dân có thể việc nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính BHXH thông qua dịch vụ bưu chính. Ảnh minh họa: BHXH VN

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó, hiện có 22 trong tổng số 25 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.

Cụ thể: Lĩnh vực thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BH TNLĐ-BNN); cấp sổ BHXH, thẻ BHYT gồm 4 TTHC thuộc đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT….

Lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHTN có 15 TTHC. Trong đó bao gồm: giải quyết hưởng chế độ ốm đau; thai sản;tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chế độ tử tuất; giải quyết hưởng BHXH một lần; hưởng trợ cấp hàng tháng, theo Quyết định số 613/QĐ-TTg; hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương...

Lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH, BHTN gồm 1 TTHC là: người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi thông tin cá nhân (chỉ thực hiện tiếp nhận, không có trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích).

Lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT có 2 TTHC áp dụng là: thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT với cơ sở khám, chữa bệnh BHYT; ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT.

BHXH Việt Nam cho biết, hiện nay, chỉ còn 3 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích là: ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp; truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận; thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

BHXH Việt Nam cũng lưu ý, ngoài sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, việc nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC còn có thể thực hiện thông qua các hình thức khác như: qua giao dịch điện tử; qua các doanh nghiệp bưu chính mà cá nhân, tổ chức lựa chọn (không phải là doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích) hoặc nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan BHXH theo quy định.

Mai Lâm

Mai Lâm

© Thời báo Tài chính Việt Nam