Đã chi bồi thường khoảng 5.300 tỷ đồng bảo hiểm xe cơ giới

16:24 | 19/01/2021 Print
Sau hơn 10 năm (2008 - 2019) thực hiện Nghị định số 103/2008/NĐ-CP, tổng số tiền bồi thường bảo hiểm xe cơ giới khoảng 5.300 tỷ đồng, trong đó, bồi thường về người khoảng 2.950 tỷ đồng, về tài sản khoảng 2.350 tỷ đồng.

Theo báo cáo đánh giá của các bộ, ngành có liên quan (Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia), các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH), Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, sau hơn 10 năm (2008 - 2019) thực hiện Nghị định số 103/2008/NĐ-CP, chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới đã đạt được một số kết quả nhất định.

Trong giai đoạn trên đã có khoảng 110,3 triệu lượt xe các loại tham gia. Với kết quả như vậy, tỷ lệ tham gia bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới trong tổng số xe đang lưu hành hiện nay được đánh giá vào khoảng 90% đối với xe ô tô (trong tổng số gần 3 triệu xe ô tô) và 30% đối với xe mô tô (trong tổng số trên 50 triệu xe máy).

Về công tác giải quyết bồi thường, hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông khắc phục tổn thất về người và tài sản, các DNBH đã giải quyết được 593.658 vụ tai nạn giao thông, trong đó bồi thường cho 70.421 trường hợp tử vong (trung bình vào khoảng 7.400 trường hợp/năm, chiếm trên 73% số trường hợp tử vong do tai nạn giao thông bình quân hàng năm, chiếm trên 87% vào năm 2017).

Tổng số tiền bồi thường khoảng 5.300 tỷ đồng (chưa kể dự phòng bồi thường gần 2.000 tỷ đồng). Trong đó, bồi thường về người khoảng 2.950 tỷ đồng, về tài sản khoảng 2.350 tỷ đồng. Qua công tác bồi thường bảo hiểm đã giúp cho các tổ chức, cá nhân không may bị tai nạn giao thông kịp thời và chủ động hơn trong việc khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam