Bảo hiểm Xã hội TP. Hà Nội: 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

20:53 | 14/01/2021 Print
(TBTCVN) - Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2021, Bảo hiểm Xã hội TP. Hà Nội đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm.

bh

Cán bộ, viên chức Bảo hiểm Xã hội TP. Hà Nội phục vụ người dân và doanh nghiệp với tinh thần trách nhiệm, chuyên nghiệp, hiệu quả

Trong đó nhiệm vụ trước tiên là thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp giảm nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện giao chỉ tiêu giảm nợ đến từng viên chức quản lý thu; phấn đấu năm 2021, giảm tỷ lệ nợ xuống dưới hoặc bằng mức bình quân chung của cả nước.

Hoàn thành và vượt các chỉ tiêu


Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP. Hà Nội Nguyễn Đức Hòa cho biết, năm 2020 cũng là năm cuối hiện thực hoá mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2016 – 2020. Do đó, việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, BHXH TP. Hà Nội đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm 2020 với tinh thần đoàn kết, nhất trí, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Năm 2020, BHXH TP. Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của kịp thời của BHXH Việt Nam, của Thành uỷ, UBND thành phố và sự phối hợp hiệu quả của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT)” - ông Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh.

Theo báo cáo của BHXH TP. Hà Nội, trong năm 2020, đơn vị đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được HĐND, UBND thành phố giao năm 2020 về tỷ lệ bao phủ BHYT, tỷ lệ số người tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp (TN) và tốc độ gia tăng số người tham gia BHXH tự nguyện. TP. Hà Nội hoàn thành 16/22 chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2020, trong đó có 3/16 chỉ tiêu về BHXH, BHYT.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 nhưng số người tham gia BHXH, BHYT đều tăng so với 31/12/2019. Số người tham gia BHYT tăng 238.923 người, tham gia BHXH bắt buộc tăng 36.920 người, tham gia BHTN tăng 90.128 người, tham gia BHXH tự nguyện tăng 13.311 người. Các chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đều hoàn thành vượt kế hoạch được giao năm 2020. Ngoài ra, BHXH thành phố đảm bảo chi lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của 575.576 người hưởng kịp thời, chính xác, an toàn.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT luôn được quan tâm, chú trọng; phương thức, nội dung tuyên truyền thường xuyên được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp; thu hút được sự quan tâm của nhiều tầng lớp xã hội. Các đơn vị, doanh nghiệp, người lao động và nhân dân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn về vai trò, mục đích, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT, từ đó tự giác tham gia BHXH, BHYT và chấp hành các quy định, pháp luật về BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Tập trung rà soát dữ liệu

Đề cập đến nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT năm 2021, ông Nguyễn Đức Hòa cho biết, BHXH thành phố đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện, trong đó nhiệm vụ trước tiên là thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN và thực hiện giao chỉ tiêu giảm nợ đến từng viên chức quản lý thu; phấn đấu năm 2021 giảm tỷ lệ nợ xuống dưới hoặc bằng mức bình quân chung của cả nước.

Cùng với đó, BHXH TP. Hà Nội phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT, phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và BHXH tự nguyện do HĐND, UBND thành phố giao. Đặc biệt là nâng cao trách nhiệm, hiệu quả việc kiểm soát chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT.

Ngoài ra, BHXH thành phố sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, giao dịch hồ sơ điện tử đạt 100%, phấn đấu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực BHXH, BHYT; tích hợp kết nối liên thông để cung cấp và thực hiện các dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành BHXH trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo lộ trình; đẩy mạnh việc thanh toán các chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân; tập trung triển khai thực hiện và tuyên truyền những tiện ích, cách sử dụng của ứng dụng VssID-BHXH số.

Ngoài ra, theo ông Nguyễn Đức Hòa, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, việc nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện chế độ BHXH, BHYT năm 2021 của BHXH TP là thách thức lớn. Do đó, toàn bộ hệ thống BHXH TP phải quyết tâm, bám sát phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 để triển khai xuyên suốt từ nay đến cuối năm.

Lãnh đạo BHXH thành phố yêu cầu các phòng nghiệp vụ và BHXH quận, huyện tập trung rà soát hồ sơ, dữ liệu để thực hiện quyết toán năm 2020 đảm bảo chất lượng, tiến độ. Để việc giao chỉ tiêu BHXH tự nguyện sát với tình hình thực tiễn trên địa bàn, BHXH các quận, huyện thống kê, rà soát số lượng dân cư trên địa bàn, phân tích đối tượng dân cư theo độ tuổi, ngành nghề.

Đặc biệt, ông Nguyễn Đức Hòa yêu cầu tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ viên chức trong thực thi công vụ; nâng cao ý thức văn hóa công sở trong giao tiếp, ứng xử với các tổ chức, cá nhân đến giao dịch làm việc; tăng cường công tác kiểm tra công vụ, kiểm tra việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ, quy định của ngành; phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ, viên chức, đảm bảo đúng người, đúng việc, đánh giá cán bộ, viên chức gắn với kết quả công việc.

“Với tinh thần quyết tâm cao nhất và sự nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động, BHXH TP sẽ hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong năm 2021” - Giám đốc Nguyễn Đức Hòa bày tỏ sự tin tưởng.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,1% dân số


Tính đến 31/12/2020, trên địa bàn TP. Hà Nội tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,1% dân số, hoàn thành chỉ tiêu HĐND, UBND thành phố giao; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 96% trên số lao động thuộc diện phải tham gia, vượt 1% kế hoạch HĐND, UBND thành phố giao; tốc độ tăng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 37,6%, vượt 7,6% kế hoạch HĐND, UBND giao. Bảo hiểm xã hội thành phố đã hoàn thành vượt kế hoạch thu được Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, tăng so với năm 2019 số tiền 4.433 tỷ đồng.

Ngọc Dũng

Ngọc Dũng

© Thời báo Tài chính Việt Nam