Ngân hàng xem xét giãn, khoanh nợ cho khách hàng vùng lũ lụt

10:50 | 08/08/2015 Print
Ngày 7/8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) thực hiện một số nội dung nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả do thiên tai lũ lụt nghiêm trọng ở một số tỉnh phía Bắc.

QN

Ảnh minh họa. Ảnh: TL

Theo văn bản, NHNN yêu cầu các TCTD thực hiện chủ động rà soát các khoản nợ vay nông nghiệp nông thôn của người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do lũ lụt nghiêm trọng tại các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh bị thiệt hại nặng nề như Quảng Ninh, Điện Biên, Lạng Sơn, Lai Châu.

Từ đó, kịp thời thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, xem xét miễn, giảm lãi vốn vay,… đồng thời, tiếp tục xem xét cho vay mới giúp khách hàng khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và Thông tư hướng dẫn của NHNN.

Các TCTD chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch trên địa bàn các tỉnh bị lũ lụt phối hợp với các Sở, ngành, chi nhánh NHNN đánh giá, xác định mức độ thiệt hại từ nguồn vốn vay ngân hàng trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn để tham mưu cho UBND cấp tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ Quyết định việc hỗ trợ theo quy định tại các Điều 12, 14 và 15 Nghị định 55.

Ngoài ra, NHNN cũng yêu cầu các TCTD căn cứ vào khả năng tài chính, kịp thời có biện pháp hỗ trợ an sinh xã hội cho các địa phương bị thiệt hại nặng nề nhằm giúp người dân trên địa bàn sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

NHNN đề nghị các TCTD khẩn trương và nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Thống đốc NHNN, trường hợp có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo NHNN để được xem xét, xử lý./.

Điều 12, Nghị định 55 ngày 9/6/2015 của Chính phủ quy định:

Trường hợp khách hàng chưa trả được nợ đúng hạn cho tổ chức tín dụng do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, tổ chức tín dụng xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng; đồng thời căn cứ vào tính khả thi của dự án, phương án sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng để xem xét cho vay mới nhằm giúp khách hàng khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, thực hiện trả được nợ cũ và nợ mới cho tổ chức tín dụng.

Trường hợp thiên tai, dịch bệnh xảy ra trên phạm vi rộng, UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tổng hợp, đánh giá cụ thể thiệt hại để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, NHNN và Bộ Tài chính. Trên cơ sở báo cáo và đề nghị của UBND cấp tỉnh, NHNN chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức tín dụng được thực hiện khoanh nợ không tính lãi đối với dư nợ bị thiệt hại trong thời gian tối đa hai năm và các khoản nợ khoanh được giữ nguyên nhóm nợ như đã phân loại trước khi thực hiện khoanh nợ. Số tiền lãi tổ chức tín dụng không thu được do đã thực hiện khoanh nợ cho khách hàng được ngân sách nhà nước cấp tương ứng.

D.A

D.A

© Thời báo Tài chính Việt Nam