Khoảng 9.000 trường hợp gian lận bảo hiểm được phát hiện mỗi năm

16:49 | 05/08/2014 Print
Theo Cục quản lý Giám sát Bảo hiểm, trong giai đoạn từ năm 2007 - 2013, toàn thị trường Bảo hiểm nhân thọ thống kê được khoảng 52.860 vụ trục lợi với số tiền bị trục lợi ước tính khoảng 530 tỷ đồng. Tính trung bình mỗi năm có khoảng 9.000 trường hợp gian lận bảo hiểm được phát hiện.

Hôm nay (5/8), tại TP. Vinh, Nghệ An đã diễn ra hội thảo về “Phòng chống trục lợi Bảo hiểm” do Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam phối hợp cùng Học viện Cảnh sát Nhân dân tổ chức.

Hội thảo đã cung cấp cái nhìn thực tiễn, toàn diện và tính nghiêm trọng đáng báo động trước hiện trạng trục lợi bảo hiểm tăng cao về số lượng qua các hình thức ngày càng tinh vi, đa dạng.

Theo Cục quản lý Giám sát Bảo hiểm, trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2013, toàn thị trường Bảo hiểm nhân thọ thống kê được khoảng 52.860 vụ trục lợi với số tiền bị trục lợi ước tính khoảng 530 tỷ đồng. Trung bình hàng năm có khoảng 9.000 trường hợp gian lận bảo hiểm được phát hiện, gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng của các doanh nghiệp bảo hiểm, gián tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm của người tham gia trung thực cũng như gây mất an ninh, trật tự xã hội.

Nhằm giảm thiểu và từ đó dần tiến tới chấm dứt vấn nạn trục lợi bảo hiểm, góp phần mang lại môi trường bảo hiểm lành mạnh - công bằng, Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp các giải pháp đề xuất như: bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; hình sự hóa một số hành vi gây nguy hiểm cho xã hội trong trục lợi bảo hiểm; quản lý chặt chẽ quy trình khám chữa bệnh; thể chế hóa việc cung cấp thông tin nằm viện; tăng cường sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho quần chúng nhân dân về hậu quả hành vi trục lợi bảo hiểm./.

Thúy Nghĩa

Thúy Nghĩa

© Thời báo Tài chính Việt Nam