Tổng doanh thu phí bảo hiểm 6 tháng ước đạt 24.129 tỷ đồng

08:07 | 03/07/2014 Print
Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 13.077 tỷ đồng (tăng 7,3%); doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 11.052 tỷ đồng (tăng 19,5% ), theo số liệu Cục quản lý, giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính vừa công bố.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm 6 tháng ước đạt 24.129 tỷ đồng

Theo số liệu của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, trong 6 tháng đầu năm, tình hình vĩ mô chưa thực sự ổn định, tăng trưởng kinh tế phục hồi chậm, lãi suất thị trường có xu hướng giảm, tăng trưởng tín dụng thấp, thu nhập của người dân chưa được cải thiện nhiều, tuy nhiên thị trường bảo hiểm vẫn đạt được kết quả tích cực.

Cụ thể, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 24.129 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2013. Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 13.077 tỷ đồng (tăng 7,3%); doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 11.052 tỷ đồng (tăng 19,5% ).

Trong 6 tháng đầu năm, tổng số tiền thực bồi thường và chi trả bảo hiểm của các DN bảo hiểm ước là 9.806 tỷ đồng. Trong đó các DN bảo hiểm nhân thọ ước là 3.894 tỷ đồng, DN bảo hiểm phi nhân thọ ước là 5.912 tỷ đồng.

Tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế của các DN bảo hiểm ước đạt 116.318 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ, trong đó, các DN bảo hiểm nhân thọ đạt khoảng 93.137 tỷ đồng (tăng 16% ), DN bảo hiểm phi nhân thọ đạt khoảng 23.181 tỷ đồng (tăng 0,05 %)./.

Hồng Chi

Hồng Chi

© Thời báo Tài chính Việt Nam