BIC dự kiến tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng

16:17 | 14/04/2014 Print
Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (HOSE: BIC) vừa tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. Đại hội có sự tham dự của các cổ đông đại diện cho 60.636.779 cổ phần, chiếm 91,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của BIC.

Đại hội đã thông qua kết quả kinh doanh của BIC năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014.

Tổng Giám đốc BIC Tôn Lâm Tùng cho biết, năm 2013, với những giải pháp kinh doanh hiệu quả BIC đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao, đặc biệt, xét về doanh thu phí bảo hiểm của công ty mẹ BIC có tốc độ tăng trưởng cao gấp 2,5 lần so với tốc độ tăng trưởng bình quân của toàn thị trường.

Năm 2014, BIC dự kiến đạt doanh thu phí bảo hiểm 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 130 tỷ đồng. Ngoài ra, BIC sẽ đẩy nhanh việc tìm kiếm cổ đông chiến lược và tăng vốn điều lệ lên trên 1.000 tỷ đồng, hoàn thành các thủ tục định hạng tín nhiệm quốc tế AM Best, cùng với BIDV và MetLife nhanh chóng đưa Liên doanh Bảo hiểm Nhân thọ BIDV Metlife đi vào hoạt động trong năm 2014 và bám sát các thủ tục để nhận chuyển nhượng vốn trong Công ty Bảo hiểm Cambodia Việt Nam (CVI).

Đặc biệt, năm 2014 BIC sẽ vẫn chú trọng hiệu quả nhưng sẽ có sự ưu tiên nhất định cho việc mở rộng quy mô để tăng thị phần, tập trung mở rộng quy mô và hiệu quả kinh doanh tại hải ngoại./.

H.C

H.C

© Thời báo Tài chính Việt Nam