Hỗ trợ lãi suất để đầu tư giảm tổn thất trong nông nghiệp

14:04 | 28/03/2014 Print
Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra dự thảo Thông tư hướng dẫn việc cho vay để hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp, Quyết định số 68 ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

nong nghiep

Ảnh minh họa (nguồn thamco.com)

Theo dự thảo Thông tư, các đối tượng được cho vay ưu đãi là tổ chức và cá nhân đầu tư máy, thiết bị nằm trong danh mục được hỗ trợ lãi suất do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố, và các dự án đầu tư dây chuyền máy, thiết bị theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 của Quyết định 68. Các ngân hàng thực hiện là ngân hàng thương mại nhà nước. Các ngân hàng TMCP khác có nhu cầu tham gia có thể đăng ký với NHNN.

Chỉ các hợp đồng vay vốn tại các ngân hàng thương mại nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp được ký trước ngày 31/12/2020 mới được hỗ trợ lãi suất và cấp bù chênh lệch lãi suất theo quy định tại Thông tư này.

Lãi suất cho vay thương mại áp dụng cho các đối tượng được hỗ trợ là lãi suất cho vay thấp nhất trong khung lãi suất cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cùng kỳ hạn của ngân hàng cho vay và được công bố công khai trong từng thời kỳ.

Những khoản vay không trả nợ đúng hạn được xác định là những khoản vay bị ngân hàng chuyển nợ quá hạn và áp dụng lãi suất nợ quá hạn sẽ không được hưởng hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ chênh lệch lãi suất, kể từ thời điểm phát sinh nợ quá hạn. Khách hàng có trách nhiệm hoàn trả lãi suất tiền vay, lãi phạt (nếu có) cho ngân hàng thương mại kể từ thời điểm chuyển nợ quá hạn.

Việc hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng sẽ được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Tùy theo loại dự án, mức cho vay tối đa từ 70% đến 100% tổng giá trị hàng hóa hoặc giá trị dự án.

Đối với những khoản vay được hỗ trợ lãi suất, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 3 năm. Những dự án được hỗ trợ chênh lệch lãi suất thương mại, thời hạn vay do ngân hàng thương mại và khách hàng tự thỏa thuận, tối đa không quá 12 năm.

Các ngân hàng thương mại có trách nhiệm xem xét, thẩm định và quyết định cho vay đối với khách hàng và chịu trách nhiệm về quyết định cho vay của mình.

Thông tư này sẽ thay thế Thông tư số 22/2012/TT-NHNN ngày 22/6/2012 của NHNN về hướng dẫn chi tiết thực hiện Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 và Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg ngày 2/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

Các khoản cho vay ký trước ngày 1/1/2014 theo Thông tư số 22/2012/TT-NHNN vẫn được thực hiện cho đến khi hết hiệu lực hợp đồng. Những hợp đồng tín dụng ký từ ngày 1/1/2014 và thuộc đối tượng được vay theo Quyết định 68 thì thực hiện theo quy định của Thông tư này.

Dương An

Dương An

© Thời báo Tài chính Việt Nam