40% tổ chức tín dụng dự kiến cắt giảm tín dụng lĩnh vực đầu tư bất động sản

13:56 | 08/10/2013 Print
Thông tin trên được Vụ Dự báo, Thống kê tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước – NHNN) đưa ra sau khi tiến hành điều tra xu hướng kinh doanh quý 4/2013 đối với toàn bộ các tổ chức tín dụng (TCTD) và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

nhvb

Khoảng 40% TCTD cho biết, đã hoặc dự kiến sẽ cắt giảm tín dụng cho lĩnh vực đầu tư bất động sản trong quý 3 và quý 4/2013. Ảnh: Trần Việt.

Kết quả điều tra của NHNN cho thấy, tương tự với kết quả của cuộc điều tra vào hồi tháng 6/2013, điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng vẫn tiếp tục được các TCTD nhận định là yếu tố quan trọng tác động đến hoạt động kinh doanh tiền tệ. Đặc biệt, cầu tín dụng giảm, vẫn là rào cản lớn nhất đối với mục tiêu hoàn thành tăng trưởng tín dụng năm 2013.

Theo phân tích của Vụ Dự báo, Thống kê tiền tệ, huy động vốn và dư nợ tín dụng cả năm 2013 đã tăng 10-20%, tăng cao hơn so với mức kỳ vọng tại cuộc điều tra lần trước. Đa số các TCTD kỳ vọng, lãi suất huy động vốn và lãi suất cho vay VND duy trì ổn định hoặc giảm nhẹ khoảng 1% trong quý 4/2013....

"Trên 50% TCTD cho biết, đã hoặc sẽ tăng dư nợ cho vay tiêu dùng trong quý 3 và quý 4/2013; 36,6% TCTD cho biết, đã hoặc sẽ tập trung thúc đẩy cho vay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; khoảng 40% TCTD cho biết, đã hoặc dự kiến sẽ cắt giảm tín dụng cho lĩnh vực đầu tư bất động sản trong quý 3 và quý 4/2013", Vụ Dự báo, Thống kê tiền tệ thông tin thêm.

Tuy không kỳ vọng vào sự phát triển đột phá, song trên 80% TCTD vẫn cho biết, sẽ duy trì hoặc gia tăng số lượng lao động trong quý 3/2013 so với quý trước và dự kiến tiếp tục duy trì hoặc gia tăng trong quý 4/2013 để sẵn sàng nắm bắt thời cơ mới khi nền kinh tế có chuyển biến tích cực.

Ngô Kiến

Ngô Kiến

© Thời báo Tài chính Việt Nam