57 cổ phiếu trên UPCoM bị tạm dừng giao dịch

10:10 | 21/07/2021 Print
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc tạm dừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với các cổ phiếu của 57 tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Theo đó, thời gian tạm dừng giao dịch của các cổ phiếu trên từ ngày 22/7 đến ngày 26/7, tức 3 phiên giao dịch.

Đồng thời, HNX sẽ có thông báo cho phép cổ phiếu thuộc danh sách nêu trên được giao dịch trở lại bình thường sau khi tổ chức đăng ký giao dịch thực hiện công bố thông tin về họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trong trường hợp tổ chức đăng ký giao dịch không thực hiện công bố thông tin, hết thời hạn tạm dừng giao dịch, HNX sẽ xem xét áp dụng hình thức hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch.

Những cổ phiếu trong nhóm này thường giao dịch khá hạn chế, thậm chí có những phiên không có giao dịch. Danh sách cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch xem tại đây!

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam