Công ty Đầu tư IDJ bị nhắc nhở vi phạm toàn thị trường

14:53 | 16/07/2021 Print
Công ty cổ phần Đầu tư IDJ (IDJ Investment, mã IDJ, sàn HNX) vừa bị Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) nhắc nhở vi phạm.

HNX cho biết, IDJ Investment vi phạm công bố thông tin 3 lần kể từ đầu năm 2021, theo đó thuộc trường hợp tổ chức niêm yết bị nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường, theo quy định tại khoản 1, điều 12 quy chế niêm yết.

Vừa qua, Hội đồng quản trị IDJ Investment cũng vừa thông qua việc đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Hội đồng quản trị giao cho chủ tịch hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký niêm yết (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

IDJ Investment cũng vừa có kế hoạch thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó IDJ dự kiến phát hành hơn 73,5 triệu cổ phiếu chào bán. Tỷ lệ phát hành 1:1. Giá chào bán được xác định là 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phát hành thành công, IDJ sẽ tăng vốn điều lệ lên gấp đôi, từ hơn 735 tỷ đồng hiện nay lên 1.470 tỷ đồng. Thời gian phát hành trong năm 2021 - 2022.

Tổng số tiền huy động dự kiến hơn 735 tỷ đồng dùng để đầu tư các dự án, trả nợ vay và bổ sung vốn lưu động. Tiền được giải ngân trong các năm 2021 - 2022./.

Chí Tín

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam