Nhựa An Phát Xanh: 2 phó tổng giám đốc đồng loạt bán sạch cổ phiếu

14:39 | 11/07/2021 Print
Trong tuần tới, 2 phó tổng giám đốc của Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh (mã AAA, sàn HOSE) sẽ bán hết số cổ phiếu nắm giữ.

Theo đó, bà Trần Thị Thoản, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc sẽ bán hết số cổ phiếu bà này nắm giữ. Thời gian dự kiến bán ra trong giai đoạn từ 14 đến 16/7/2021.

Một lãnh đạo cao cấp khác của Nhựa An Phát Xanh là bà Hòa Thị Thu Hà cũng dự kiến bán ra trong giai đoạn này.

Bà Hà là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính Kế toán. Nếu giao dịch được thực hiện theo kế hoạch thì bà Hà cũng sẽ không còn là cổ đông của công ty nữa sau giao dịch

Nhựa An Phát Xanh hiện có vốn chủ sở hữu 4.128 tỷ đồng, tổng tài sản 9.179 tỷ đồng.

Vừa qua, công ty này cũng đã có kế hoạch triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Nhựa An Phát Xanh dự kiến phát hành hơn 29,67 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá là 296,7 tỷ đồng.

Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian phát hành dự kiến sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, dự kiến tháng 8/2021./.

Chí Tín

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam