Cổ đông CNT bị phạt 100 triệu đồng do không đăng ký chào mua công khai theo quy định

21:32 | 09/07/2021 Print
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 436/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hải Trường (địa chỉ: số 357 Lê Văn Lương, phường Tân Quy, quận 7, TP. Hồ Chí Minh) do không đăng ký chào mua công khai theo quy định.

Quyết định xử phạt nêu rõ, ông Nguyễn Hải Trường bị phạt 100 triệu đồng do không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật. Cụ thể, ngày 29/6/2020, ông Nguyễn Hải Trường đã mua 3.673.250 cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư (mã Ck: CNT), dẫn đến tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,2% (tương ứng 82.900 cổ phiếu) lên 37,88% (tương ứng 3.756.150 cổ phiếu) nhưng không đăng ký chào mua công khai theo quy định.

Ngoài ra, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định xử phạt 25 triệu đồng đối với ông Lê Đức Tuấn do công bố thông tin không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn. Ngày 3/3/2021, ông Lê Đức Tuấn đã bán 52.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (mã Ck: NAC) dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch giảm xuống dưới 5% số cố phiếu có quyền biểu quyết của NAC (giảm từ 5,17% xuống 3,33%). Tuy nhiên, đến ngày 23/3/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của ông Tuấn.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt 10 triệu đồng với bà Đoàn Hương Trà do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Bà Đoàn Hương Trà là người có liên quan của ông Đoàn Lam Trà – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần FECON (mã Ck: FCN) đã mua 15.000 cổ phiếu và bán 15.000 cổ phiếu FCN từ ngày 27/8/2020 đến ngày 04/9/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam