Cao su Đồng Phú bị nhắc nhở giao dịch cổ phiếu quỹ sai quy định

19:57 | 05/07/2021 Print
Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR) vừa bị HOSE nhắc nhở việc giao dịch cổ phiếu quỹ không đúng quy định.

Cụ thể, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) cho rằng, Cao su Đồng Phú đã đặt lệnh bán cổ phiếu quỹ các ngày 9,10/6/2021 dưới 3% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Giao dịch như trên không đúng theo quy định tại khoản 3, điều 8, Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

Cụ thể, trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt bán tối thiểu từ 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trước đó, Cao su Đồng Phú đã công bố thực hiện bán gần 2,9 triệu cổ phiếu quỹ do công ty này nắm giữ, thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.

Về cơ cấu tài sản, tổng tài sản đến cuối quý I/2021 của Cao su Đồng Phú là 3.570 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 1.052,4 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 409 tỷ đồng, hàng tồn kho là 196,7 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn là gần 71 tỷ đồng. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi là 9,8 tỷ đồng, chiếm tới 13,8% tổng các khoản phải thu ngắn hạn.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2021, Cao su Đồng Phú đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.076 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 420 tỷ đồng./.

Chí Tín

Chí Tín

© Thời báo Tài chính Việt Nam