Nhiều doanh nghiệp chi hàng trăm tỷ trả cổ tức

19:55 | 29/06/2021 Print
Trong tuần từ 29/6 đến 2/7/2021 có 31 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó có rất nhiều cái tên quen thuộc như Tập đoàn Masan (MSN), như PVGas (GAS), như FPT Telecom (FOX)...

Theo đó, Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP (mã Ck: GAS) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền. Tỷ lệ thanh toán 30%. Thời gian thanh toán 6/10/2021. Như vậy, với hơn 1,91 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, PVGas sẽ chi khoảng 5.740 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2020 PVGas đạt 64.135 tỷ đồng doanh thu, giảm 14,5% so với năm 2019. Do chi phí tăng cao, nên lợi nhuận sau thuế giảm đến 34%, xuống còn 7.972 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 7.855 tỷ đồng. EPS đạt 4.028 đồng.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (mã Ck: SCS) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 50%. Thời gian thanh toán 15/7/2021.

Ngày 30/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Công ty cổ phần Viễn thông FPT (mã Ck: FOX) chốt danh sách cổ đông phát hành 54,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Tỷ lệ phát hành 5:1. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 547 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.

Ngày 1/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tập đoàn Masan (mã Ck: MSN) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền. Tỷ lệ thanh toán 9,5%. Thời gian thanh toán 16/7/2021. Như vậy với hơn 1,18 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Masan sẽ chi khoảng 1.100 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam