Nhiều nhà đầu tư bị phạt do vi phạm công bố thông tin

18:46 | 22/06/2021 Print
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành một loạt các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với một số nhà đầu tư cá nhân do vi phạm công bố thông tin.

Theo đó, UBCKNN xử phạt 60 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thu Hằng do không công bố thông tin khi không còn là cổ đông lớn. Ngày 20/1/2021, bà Nguyễn Thu Hằng đã bán 2.500.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (mã Ck: CC4) dẫn đến khối lượng nắm giữ sau giao dịch giảm từ 2.500.000 cổ phiếu (15,63%) xuống 0 cổ phiếu (0%), nhưng không công bố thông tin.

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng xử phạt 15 triệu đồng đối với bà Đỗ Thu Hiền do công bố thông tin không đúng thời hạn khi có sự thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết. Cụ thể, ngày 15/1/2021, bà Đỗ Thu Hiền đã bán 270.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu NHP (mã Ck: NHP) dẫn đến khối lượng nắm giữ sau giao dịch giảm từ 2.052.000 cổ phiếu (7,44%) xuống 1.782.000 cổ phiếu (6,46%), nhưng đến ngày 22/02/2021, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được công bố thông tin về thay đổi tỷ lệ sở hữu của bà Đỗ Thu Hiền.

Ngoài ra, UBCKNN cũng xử phạt 20 triệu đồng đối với ông Nguyễn Hà Trung do công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Ông Nguyễn Hà Trung, ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (mã Ck: PLC) đăng ký bán 40.000 cổ phiếu PLC từ ngày 5/1/2021-28/1/2021 (khớp bán 40.000 cổ phiếu vào ngày 05/01/2021), tuy nhiên đến ngày 15/01/2021, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Nguyễn Hà Trung./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam